Woensdag 18 oktober 2023

Juvah is a Great Place To Work

Juvah is niet enkel expert in een gezond binnenklimaat in woningen en andere binnenruimtes, maar ook een ‘Great Place To Work’. We haalden het certificaat met grote overtuiging binnen. Maar liefst 98 % van onze Airchitects stelt dat Juvah een goede werkgever is. 

Trust Index-medewerkers onderzoek 

Om het certificaat te behalen, moet je meer dan 70 % halen op het Trust Index-onderzoek bij de medewerkers. “Onze collega’s kregen begin september 14 dagen de tijd om het onderzoek met 60 stellingen in te vullen. Daarmee meten ze het vertrouwen, de trots en het plezier op de werkvloer.”, vertelt HR-manager Birgit Deckers. “92 % van onze Airchitects nam deel aan het onderzoek, waar we al heel aangenaam verrast van waren. En de resultaten hebben ons helemaal omvergeblazen. 98 % gaf aan ons een goede werkgever te vinden. Wauw!”  

Cultuur van vertrouwen en waardering 

“De waarden die aan bod komen, vinden we bij Juvah enorm belangrijk.”, vertelt CEO Jan Cools. “Het fundament wordt gelegd door vertrouwen en waardering. Wij geven onze Airchitects het vertrouwen en de waardering die ze verdienen. We werken hard aan open communicatie en een feedforward cultuur waar iedereen zich veilig voelt. En met onze eigen Juvah Academy geven we onze collega’s opleiding om te groeien in hun job en als persoon. Het vers fruit, dartsbord en memorabele feestjes zijn dan de leuke extra’s die het geheel nog beter maken.” 

Great Place To Work bundelde de resultaten en kon een zeer positief rapport voorleggen.  

  • Gemiddeld aantal positieve antwoorden op de belangrijkste vragen: 92 %
  • Geloofwaardigheid: 94 % 
  • Respect: 89 % 
  • Eerlijkheid: 91 % 
  • Trots: 97 % 
  • Kameraadschap: 97 % 
  • Rechtvaardigheid: 98 % 
  • Samenhorigheid: 100 % 
  • Communicatie: 92 % 
  • Ondersteuning: 92 % 

Blijven groeien als werkgever 

Juvah koos heel bewust om deel te nemen aan Great Place To Work. “We vinden het heel belangrijk om te weten wat er goed gaat binnen Juvah en vooral, waar we kunnen verbeteren.”, gaat Cools verder. “We zijn een ambitieus bedrijf en willen niet enkel in onze werking groeien, maar ook als werkgever. Met de resultaten van de Trust Index krijgen we zeer waardevolle feedback en inzichten om onszelf te blijven uitdagen om een geweldige werkplek te zijn voor iedereen.” 

Jaarlijks certificaat 

Great Place To Work is wereldwijd verspreid over meer dan 60 landen en helpt organisaties bij het creëren van een organisatiecultuur waarin vertrouwen centraal staat. Jaarlijks wordt het medewerkersonderzoek in meer dan 10 000 organisaties wereldwijd uitgevoerd. Ook bij Juvah zullen de medewerkers het onderzoek volgend jaar terug kunnen invullen. “De filosofie van Great Place To Work is dat ze geloven dat vertrouwen de basis is voor betere individuele prestaties, betere teamprestaties en betere bedrijfsresultaten. Groei en innovatie volgen dan vanzelf. Een filosofie waar wij helemaal in volgen en dus elke dag naar streven.”, besluit Cools. 

Nieuw: bereken zélf je offerte

Bereken zelf je offerte