Hoboken

Kinderdagverblijf Hoboken

Kinderdagverblijf "Het Lieverdje" dat gevestigd is in de Krugerstraat 19 te Hoboken stond voor een grondige renovatie. 

Tijdens het project werkten we samen met onze collega's van Ventilair. Zo plaatsten we de Verso R en Verso CF van de Verso-serie. De luchtgroepen met warmtewisselaar (Verso R) beschikken over een hoog thermisch en latent rendement. Er is bovendien ook geen afvoer nodig omdat de luchtvochtigheid deels overgedragen wordt naar de toevoerlucht. Luchtgroepen met tegenstroomwarmtewisselaar (Verso CF) zorgen ervoor dat toevoer- en afvoerluchtstromen worden gescheiden. Hierbij wordt de warmte van de afgevoerde lucht gebruikt voor het verwarmen van de toegevoerde lucht. 

Nieuw: bereken zélf je offerte

Bereken zelf je offerte